Rinnai lantern, Made in Japan


rinnai_01.jpg
rinnai_01.jpg
64.43 KB
rinnai_02.jpg
rinnai_02.jpg
64.64 KB
rinnai_03.jpg
rinnai_03.jpg
66.46 KB
rinnai_04.jpg
rinnai_04.jpg
64.72 KB
rinnai_05.jpg
rinnai_05.jpg
71.57 KB
rinnai_06.jpg
rinnai_06.jpg
76.30 KB
rinnai_07.jpg
rinnai_07.jpg
72.25 KB
rinnai_08.jpg
rinnai_08.jpg
68.01 KB
rinnai_09.jpg
rinnai_09.jpg
246.69 KB
rinnai-label-missing.jpg
rinnai-label-missing.jpg
114.55 KB

Created by IrfanView